zeepbellen maken

De kinderen mogen bij dit aanbod zelf grote zeepbellen maken. Ludentem voorziet hiertoe alle benodigde materialen. We overlopen even heel kort enkele afspraken om daarna de kinderen vrij te laten in het maken van grote zeepbellen. We werken bij voorkeur met een doorloopsysteem wat betekent dat de kinderen kunnen invoegen of weggaan wanneer het hen uitkomt maar er is ook mogelijkheid om dit te doen met een vast groep. Er kunnen maximum 16 kinderen tegelijkertijd aan het werk, we zorgen ervoor dat de kinderen indien nodig op tijd de stokken doorgeven aan andere deelnemers.

prijs : 50,00 € per uur
duur : 2 tot 4 uren (1/2 uur met vast groep)

voorwaarden :

  • doorloopsysteem (geen vaste groep)
  • gericht naar kinderen vanaf 3 jaar
  • benodigde ruimte : minimum 25 m²

zeepbel 2